MerX

ผู้ช่วยส่วนตัวทุกผู้ประกอบการคิด พัฒนา สินค้าและบริการผ่านความเข้าใจผู้ประกอบการ
ในทุกธุรกิจ ทุกขนาด เล็ก กลาง ใหญ่

MerX

ผู้ช่วยส่วนตัวทุกผู้ประกอบการคิด พัฒนา สินค้าและบริการผ่านความเข้าใจผู้ประกอบการ
ในทุกธุรกิจ ทุกขนาด เล็ก กลาง ใหญ่

MerX

ผู้ช่วยส่วนตัวทุกผู้ประกอบการคิด พัฒนา สินค้าและบริการผ่านความเข้าใจผู้ประกอบการ
ในทุกธุรกิจ ทุกขนาด เล็ก กลาง ใหญ่

ตอบโจทย์ทุกร้าน

ร้านที่มีสินค้าพร้อมขาย

ร้านที่มีสินค้าพร้อมขาย

เหมาะสำหรับร้านที่ไม่ต้องมีการจัดเตรียมสินค้าและไม่มีโต๊ะให้บริการ

ร้านที่ต้องจัดเตรียมก่อนขาย

ร้านที่ต้องจัดเตรียมก่อนขาย

เหมาะสำหรับร้านที่มีการจัดเตรียมสินค้าและไม่มีโต๊ะให้บริการ

ร้านที่มีบริการเสิร์ฟที่โต๊ะ

ร้านที่มีบริการเสิร์ฟที่โต๊ะ

เหมาะสำหรับร้านที่มีการจัดเครียมสินค้าและมีโต๊ะให้บริการ

ตอบโจทย์ทุกร้าน

ร้านที่มีสินค้าพร้อมขาย

เหมาะสำหรับร้านที่ไม่ต้องมีการจัดเตรียมสินค้าและไม่มีโต๊ะให้บริการ

ร้านที่ต้องจัดเตรียมก่อนขาย

เหมาะสำหรับร้านที่มีการจัดเตรียมสินค้าและไม่มีโต๊ะให้บริการ

ร้านที่มีบริการเสิร์ฟที่โต๊ะ

เหมาะสำหรับร้านที่มีการจัดเครียมสินค้าและมีโต๊ะให้บริการ

ระบบจัดการโต๊ะ

ช่วยจัดการหน้าร้าน

ระบบจัดการโต๊ะ

ช่วยจัดการหน้าร้าน

ลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบ PoS

ลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบ PoS

จัดการโต๊ะและบิลอย่างง่ายดาย

ลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสานงานกับระบบอื่นได้

ทำงานร่วมกับเครื่องมือทางธุรกิจต่างๆได้ ทำให้สามารถประสานงานได้อย่างราบรื่น

รองรับและรับรองทุกการชำระเงิน

การชำระเงินที่ปลอดภัย ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

จัดการโต๊ะและบิลอย่างง่ายดาย

ลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสานงานกับระบบอื่นได้

ทำงานร่วมกับเครื่องมือทางธุรกิจต่างๆได้ ทำให้สามารถประสานงานได้อย่างราบรื่น

รองรับและรับรองทุกการชำระเงิน

การชำระเงินที่ปลอดภัย ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

ระบบแสดงออเดอร์ในครัว

ช่วยจัดการหลังครัว

ระบบแสดงออเดอร์ในครัว

ช่วยจัดการหลังครัว

ปฏิวัติการทำงานในครัวAคุณด้วย KDS Solution จาก MerX

ปฏิวัติการทำงานในครัวAคุณด้วย KDS Solution จาก MerX

เพิ่มความแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพ

ลดข้อผิดพลาด เร่งคำสั่งซื้อกับห้องครัวได้อย่างราบรื่น

คุ้มค่าและเป็นมิตรกับโลกมากขึ้น

ลดขยะกระดาษ ประหยัดต้นทุน และสนับสนุนความยั่งยืนของธุรกิจคุณ

พร้อมปรับตัวยิ่งกว่าเดิม

ผสานรวมกับระบบ PoS และระบบเช็คสินค้าคงคลังได้อย่างราบรื่น

เพิ่มความแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพ

ลดข้อผิดพลาด เร่งคำสั่งซื้อกับห้องครัวได้อย่างราบรื่น

คุ้มค่าและเป็นมิตรกับโลกมากขึ้น

ลดขยะกระดาษ ประหยัดต้นทุน และสนับสนุนความยั่งยืนของธุรกิจคุณ

พร้อมปรับตัวยิ่งกว่าเดิม

ผสานรวมกับระบบ PoS และระบบเช็คสินค้าคงคลังได้อย่างราบรื่น

ระบบจัดการโต๊ะ

ช่วยจัดการหน้าร้าน

ระบบจัดการโต๊ะ

ช่วยจัดการหน้าร้าน

ลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบ PoS

จัดการโต๊ะและบิลอย่างง่ายดาย

ลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสานงานกับระบบอื่นได้

ทำงานร่วมกับเครื่องมือทางธุรกิจต่างๆได้ ทำให้สามารถประสานงานได้อย่างราบรื่น

รองรับและรับรองทุกการชำระเงิน

การชำระเงินที่ปลอดภัย ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

จัดการโต๊ะและบิลอย่างง่ายดาย

ลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสานงานกับระบบอื่นได้

ทำงานร่วมกับเครื่องมือทางธุรกิจต่างๆได้ ทำให้สามารถประสานงานได้อย่างราบรื่น

รองรับและรับรองทุกการชำระเงิน

การชำระเงินที่ปลอดภัย ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

ระบบดูรายงาน

ช่วยรายงานผลประกอบการ

ระบบดูรายงาน

ช่วยรายงานผลประกอบการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานผ่านรายงานผลประกอบการที่ทันสมัยและทำให้ข้อมูลเป็นที่เข้าถึงได้ง่าย

เข้าถึงรายงานภาพรวมได้ทุกที่ ทุกเวลา

ครอบคลุมได้อย่างสะดวกทุกที่ ทุกเวลา.

พร้อมอัพเดทยอดขายและทุกความเคลื่อนไหว

ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของธุรกิจคุณ

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยคุณตัดสินใจ

ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากยิ่งขึ้น

เข้าถึงรายงานภาพรวมได้ทุกที่ ทุกเวลา

ครอบคลุมได้อย่างสะดวกทุกที่ ทุกเวลา.

พร้อมอัพเดทยอดขายและทุกความเคลื่อนไหว

ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของธุรกิจคุณ

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยคุณตัดสินใจ

ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากยิ่งขึ้น

เข้าถึงรายงานภาพรวมได้ทุกที่ ทุกเวลา

ครอบคลุมได้อย่างสะดวกทุกที่ ทุกเวลา.

พร้อมอัพเดทยอดขายและทุกความเคลื่อนไหว

ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของธุรกิจคุณ

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยคุณตัดสินใจ

ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากยิ่งขึ้น

ระบบแสดงออเดอร์ในครัว

ช่วยจัดการหลังครัว

ระบบแสดงออเดอร์ในครัว

ช่วยจัดการหลังครัว

ปฏิวัติการทำงานในครัวAคุณด้วย KDS Solution จาก MerX

เพิ่มความแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพ

ลดข้อผิดพลาด เร่งคำสั่งซื้อกับห้องครัวได้อย่างราบรื่น

คุ้มค่าและเป็นมิตรกับโลกมากขึ้น

ลดขยะกระดาษ ประหยัดต้นทุน และสนับสนุนความยั่งยืนของธุรกิจคุณ

พร้อมปรับตัวยิ่งกว่าเดิม

ผสานรวมกับระบบ PoS และระบบเช็คสินค้าคงคลังได้อย่างราบรื่น

เพิ่มความแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพ

ลดข้อผิดพลาด เร่งคำสั่งซื้อกับห้องครัวได้อย่างราบรื่น

คุ้มค่าและเป็นมิตรกับโลกมากขึ้น

ลดขยะกระดาษ ประหยัดต้นทุน และสนับสนุนความยั่งยืนของธุรกิจคุณ

พร้อมปรับตัวยิ่งกว่าเดิม

ผสานรวมกับระบบ PoS และระบบเช็คสินค้าคงคลังได้อย่างราบรื่น

เชื่อมประกบการ์ณกับ

DotDash

มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไร้รอยต่อด้วย DotDash สแกน ดูเมนู สั่ง เรียกพนักงาน ติดตามสถานะอาหาร ทั้งหมดในที่เดียว!

เชื่อมประกบการ์ณกับ

DotDash

มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไร้รอยต่อด้วย DotDash สแกน ดูเมนู สั่ง เรียกพนักงาน ติดตามสถานะอาหาร ทั้งหมดในที่เดียว!

STARTING GROW NOW

Get in touch

STARTING GROW NOW

Get in touch

ระบบดูรายงาน

ช่วยรายงานผลประกอบการ

ระบบดูรายงาน

ช่วยรายงานผลประกอบการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานผ่านรายงานผลประกอบการที่ทันสมัยและทำให้ข้อมูลเป็นที่เข้าถึงได้ง่าย

เข้าถึงรายงานภาพรวมได้ทุกที่ ทุกเวลา

ครอบคลุมได้อย่างสะดวกทุกที่ ทุกเวลา.

พร้อมอัพเดทยอดขายและทุกความเคลื่อนไหว

ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของธุรกิจคุณ

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยคุณตัดสินใจ

ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากยิ่งขึ้น

เข้าถึงรายงานภาพรวมได้ทุกที่ ทุกเวลา

ครอบคลุมได้อย่างสะดวกทุกที่ ทุกเวลา.

พร้อมอัพเดทยอดขายและทุกความเคลื่อนไหว

ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของธุรกิจคุณ

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยคุณตัดสินใจ

ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากยิ่งขึ้น

Products

MerX

DotDash

© 2023 Factsblend. All rights reserved

Privacy Policy

Our term & Privacy policy

Products

MerX

DotDash

© 2023 Factsblend. All rights reserved

Privacy Policy

Our term & Privacy policy

Products

MerX

DotDash

© 2023 Factsblend. All rights reserved

Privacy Policy

Our term & Privacy policy

เชื่อมประกบการ์ณกับ

DotDash

มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไร้รอยต่อด้วย DotDash สแกน ดูเมนู สั่ง เรียกพนักงาน ติดตามสถานะอาหาร ทั้งหมดในที่เดียว!

เชื่อมประกบการ์ณกับ

DotDash

มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไร้รอยต่อด้วย DotDash สแกน ดูเมนู สั่ง เรียกพนักงาน ติดตามสถานะอาหาร ทั้งหมดในที่เดียว!

STARTING GROW NOW

Get in touch